Uslovi korišćenja

Dobro došli u Pickbox NOW!
Opšti uslovi korišćenja i uslovi prodaje (u daljem tekstu Uslovi korišćenja) propisuju uslove i pravila za korišćenje internet stranice pickboxnow.com  za krajnje korisnike.„Pickbox NOW“ je usluga strimovanja video sadržaja sa plaćanjem koja svojim korisnicima na domenu pickboxnow.com omogućava gledanje TV serija, filmova i animiranih filmova (u daljem tekstu „serije i filmovi“).Pojam „strimovanje“ označava video prenos sadržaja putem interneta sa određenog domena u realnom vremenu.„Usluga Pickbox NOW“ je usluga koju pruža Pickbox d.o.o. u svrhu gledanja serija i filmova, uključujući sva obeležja i funkcionalnosti internet-stranice i korisničkog interfejsa, kao i sav sadržaj i softver povezan s našom uslugom. Usluga se sastoji od strimovanje pristupa serijama i filmovima kao i sprovođenja finansijskih transakcija.Serije i filmovi na Pickboxu se strimuju preko interneta do računara, Smart TV-a, tableta ili pametnog telefona (u daljem tekstu „uređaji“).Pravo korišćenja internet stranice je lično pravo krajnjeg korisnika. Korisnik svoje pravo korišćenja ne sme prenositi na druga fizička ili pravna lica. Korisnik nije ovlašten da prijavljuje druga fizička ili pravna lica.PICKBOX d.o.o. ne odgovara ako korisnik neovlašćeno i neistinito izvrši prijavu u ime drugog fizičkog ili pravnog lica.Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one postoje.

Prihvatanje Uslova korišćenja

Upotrebom internet stranice pickboxnow.com krajnji korisnici pristaju na Uslove korišćenja.

Pristankom na Uslove korišćenja krajnji korisnici potvrđuju da su pročitali i razumeli Opšte uslove, pravila o Zaštiti privatnosti (niže u tekstu), Postavke kolačića (tekst niže) kojima se uređuje upotreba Pickboxa.

AKO SE SA OVDE NAVEDENIM USLOVIMA KORIŠĆENJA NE SLAŽETE, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVE INTERNET STRANICE.

Promena Uslova korišćenja:

PICKBOX d.o.o. za usluge zadržava pravo u bilo kome trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ako to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja ili Izjavu o poverljivosti podataka. Nastavak korišćenja internet stranice nakon objave izmenjenih Uslova korišćenja ili Izjave o poverljivosti na internetu podrazumeva da korisnik prihvata izmene.

PICKBOX d.o.o. za usluge zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeniti ili ukine bilo koji deo poslovanja, uključujući sadržaj, vreme dostupnosti sadržaja, opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranice.

PICKBOX d.o.o. za usluge može prestati sa slanjem bilo kog dela informacija ili bilo koju vrstu informacija.

Privatnost

Lični podaci podležu našoj politici Zaštite privatnosti, čiji su uslovi sadržani u nastavku teksta. Molimo krajnjeg korisnika da proveri našu politiku Zaštite privatnosti kako bi razumeo našu praksu kao i dodatne detalje o našoj marketinškoj komunikaciji.

Postavke komunikacije

Upotrebom usluge Pickbox pristajete da primate elektronska obaveštenja Pickbox NOW  vezana za vaš nalog.

Elektronska pošta uključuje: slanje e-poruka na adresu e-pošte koju ste upisali prilikom registracije, primanje obaveštenja o vašem nalogu (npr. autorizacije plaćanja, promene lozinke ili načina plaćanja, e-poruke potvrde i druge informacije vezane za transakcije), primanje informatora u elektronskom obliku o novim funkcionalnostima i sadržajima Pickboxa, posebnih ponuda, promotivnih obaveštenja i upitnika za korisnike koji su poslati e-poštom ili na druge načine.

Sačuvajte kopiju elektronske komunikacije štampanjem primerka u papirnom obliku ili arhiviranjem elektronskog primerka.

Ako više želite da učestvujete u određenoj netransakcijskoj komunikaciji, jednostavno se odjavite od primanja obaveštenja preko linka u informatoru u elektronskom obliku. U bilo kom trenutku se možete javiti na info@pickbox.tv sa zahtevom za odjavu sa liste za primanje informatora u elektronskom obliku.

Članstvo, probni period, plaćanje i reklamacije

AKTIVNO ČLANSTVO

Ako korisnik želi da koristi uslugu Pickbox NOW, preduslov je posedovanje pristupa internetu.
Da bi aktivirao svoje članstvo, korisnik mora da uplati izabranu uslugu za pristup Pickboxu, čime dobija pristup serijama i filmovima na Pickboxu.

Pravo na korišćenje Pickbox NOW može se aktivirati i registracijom kao i upisom podataka o plaćanju za probni period. Aktivno članstvo produžuje se doplatom, a prestaje nakon isteka plaćenog perioda ili ukidanjem korisničkog naloga.

VRSTE ČLANSTAVA

Pickbox d.o.o. nudi različite vrste članstava. Vrsta članstva zavisi od načina kupovine (jednokratna ili putem trajnog naloga) i dužini trajanja aktiviranja. Jednokratna uplata je uplata kojom korisnik dobija mogućnost korišćenja usluge za unapred odabrani period i traje do isteka paketa. Nakon isteka jednokratne kupovine usluga se ne produžava automatski, već korisnik treba ponovo da je aktivira ako to želi.

Pretplatu putem trajnog naloga za uslugu Pickbox NOW korisnik može aktivirati kreditnom karticom ili PayPalom i ona se automatski produžava svakog meseca uz mogućnost otkazivanja usluge u bilo kom trenutku. Ako korisnik želi da otkaže pretplatu putem trajnog naloga, potrebno je da je otkaže na odgovarajućem mestu. Otkazivanjem usluge Pickbox korisnik otkazuje uslugu Pickbox na koju se prethodno pretplatio, ali ona ostaje aktivna do datuma isteka usluge. Takođe, Pickbox d.o.o. nakon otkazivanja usluge nije dužan da vrati novac već uplaćen putem trajnog naloga, to jest za mesec u kome je usluga otkazana, jer je ista aktivna do isteka paketa.

Članstvo se plaća, osim u slučaju korišćenja probnog perioda.

Posebni detalji o vašoj vrsti članstva na Pickbox NOW nalaze se na našoj internet strani u Postavkama.

Neke oblike promotivnih članstava i perioda mogu nuditi treće strane u skladu s odredbama o njihovim proizvodima i uslugama. Mi ne snosimo odgovornost za proizvode i usluge koje nude treće strane.

Zadržavamo pravo izmene, prekida ili ispravki vrsta članstava koje nudimo.

Probni period

Pickbox d.o.o. zadržava pravo da povremeno omogući novim korisnicima kao i nekim starim korisnicima vremenski ograničeno i besplatno korišćenje Pickboxa u obliku probnog perioda.

Pickbox zadržava pravo da po sopstvenoj odluci odredi trajanje probnog perioda.

Nećete primiti obaveštenje da je vaš probni period završen.

Akcijska prodaja

Firma PICKBOX d.o.o. periodično može da stavlja određene usluge na akcijsku prodaju.

Svi uslovi korišćenja koji su sadržani u posebnim i akcijskim ponudama i materijalno su različiti od opštih Uslova korišćenja, biće krajnjem korisniku dati na uvid prilikom registracije ili na druge načine komunikacije koji su mu dostupni.

Akcijske usluge mogu biti dostupne svim kupcima pod istim uslovima, a mogu biti i dostupne određenim kupcima tačno definisane grupe.

Uslovi akcijske prodaje biće detaljno opisani, posebno trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina, visina popusta i slično.

Nakon isteka roka akcijske prodaje, firma PICKBOX d.o.o. neće primati nove narudžbe za usluge pod uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Cene

Cene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) prema kojim se obračunavaju i naplaćuju usluge. Prikaz cena u konvertibilnim markama (KM) za Bosnu i Hercegovinu, makedonskom denaru (MKD) za Republiku Makedoniju, srpskom dinaru (RSD) za Republiku Srbiju, evrima (EUR) za Sloveniju i Crnu Goru.

Cene su maloprodajne s izraženim PDV-om i konačne za kupca i važe za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupovine. Za kupce nema dodatnih troškova bilo koje vrste koji bi teretili oglašenu važeću cenu.

Cena usluge je utvrđena za svaku uslugu pojedinačno. Proces upisivanja cene na stranicu za svaku uslugu podložan je kontroli na više nivoa, ali bez obzira na to, postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor.

Takve situacije su izuzetne i za njih se PICKBOX d.o.o. za usluge unapred izvinjava svojim kupcima jer će biti prisiljen da ih obavesti o nastaloj situaciji, pogrešnoj ceni za određeni proizvod kao i nemogućnosti isporuke po konkretnoj porudžbini kupca.

Konverzija

Konverzija cena izraženih u konvertibilnim markama, srpskom dinaru i evrima vrši se u HRK dnevno, po promeni, prema srednjem kursu Zagrebačke banke d.d. Unicredit Group. Konverzija cena izraženih u makedonskom denaru vrši se dnevno, po promeni, prema kursnoj listi koju izdaje Bloomberg.

Firma PICKBOX d.o.o. za usluge nije odgovorna za razlike u kursnim listama koje koristi matična banka koja je izdala karticu korisnika u odnosu na one koje koristi firma PICKBOX d.o.o. za usluge i napominje da može doći do minimalne razlike u iznosu koji matična banka koja je izdala karticu stvarno naplaćuje s korisnikove kartice.

Prilikom kupovine, cena se može razlikovati od oglašene zbog konverzija valuta ili dodatnih naknada koje servisi za kupovinu naplaćuju za transakcije izvršene preko njih. Pickbox za to nije odgovoran i ne može predvideti dodatne troškove. Pre samog plaćanja, servis će prikazati iznos koji namerava da naplati i korisnik uvek može da odustane od same kupovine i odluči se za uplatu drugim putem.

Načini plaćanja

1. Plaćanje kreditnim karticama – putem trajnog naloga i jednokratna kupovina: American Express, Diners, Visa, Mastercard, Maestro, Discover.

Prilikom plaćanja u našoj internet-prodavnici koristite CorvusPay – napredni sistem za bezbedno prihvatanje platnih kartica preko interneta.

CorvusPay obezbeđuje potpunu tajnost podataka sa kartice već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci se prosleđuju šifrovano od VEB pregledača do banke koja je izdala karticu. Naša prodavnica nikada ne dolazi u kontakt sa celovitim podacima o platnoj kartici koja se koristi. Takođe, podaci su nedostupni čak i zaposlenima sistem CorvusPay. Izolovano jezgro samostalno prenosi osetljive podatke i upravlja njima, držeći ih pritom potpuno bezbednim.

Formular za upis platnih podataka osiguran je transportnom šifrom SSL najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci su dodatno zaštićeni šifrovanjem, upotrebom kriptografskog uređaja sertifikovanog prema standardu FIPS 140-2 Level 3. CorvusPay zadovoljava sve zahteve vezane za bezbednost plaćanja na internetu koje propisuju vodeći izdavači kartica, odnosno posluje u skladu sa normom – PCI DSS Level 1 – koja predstavlja najviši bezbednosni standard industrije platnih kartica. Prilikom plaćanja karticama uvrštenim u 3-D Secure program, banka pored validnosti same kartice dodatno potvrđuje i identitet korisnika pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra u banci tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namenjene. Vaši osetljivi podaci su u potpunosti bezbedni, a njihova privatnost je zagarantovana je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla u skladu sa propisanim postupcima za plaćanje preko interneta.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primenjene na našu infrastrukturu obezbeđuju trenutnu pouzdanost CorvusPay sistema. Pored toga, održavanjem stroge kontrole pristupa, redovnim praćenjem bezbednosti i dubinskim proverama za sprečavanje ranjivosti mreže kao i planskim provođenjem odredbi o informacijskoj bezbednosti, trajno održavaju i unapređuju stepen bezbednosti sistema zaštitom podataka na kartici.

2. Pejpel

Prema opštim uslovima poslovanja Pejpela. (https://www.paypal.com/sr/webapps/mpp/ua/useragreement-full)

3. Virmansko plaćanje

Dostupno je samo za korisnike koji se nalaze na području Republike Hrvatske. Na svoju adresu e-pošte ćete dobiti neobvezujuću ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba da uplatite vrednost porudžbine. Uplatu možete obaviti putem internet bankarstva ili preko banke, pošte, Fine ili sl. Nakon što uplata bude primljena i evidentirana, omogućavamo vam korišćenje naručene usluge.

NAPOMENA: za virmanske uplate, usluga se isporučuje/omogućava nakon što uplata bude proknjižena. Vreme potrebno za knjiženje zavisi od uslova poslovanja korisnikove banke i banke firme Pickbox d.o.o.

VAŽNO! Pri uplati je izuzetno važno upisati tačan poziv na broj, jer tek taj podatak obezbeđuje pravovremenu evidenciju uplate i omogućavanje korišćenja usluge. Firma PICKBOX d.o.o. za usluge ne prihvata odgovornost za nepravovremeno aktiviranje usluge kupcu u takvom slučaju. Za bilo kakve teškoće molimo da nam se obratite putem e-pošte na adresu: info@pickbox.tv.

Izdavanje računa

Nakon evidentiranja uplate izdaće se odgovarajući račun za plaćenu uslugu. Račun će biti dostupan/poslat kupcu preko internet prodavnice/e-pošte. Izdavanje računa u papirnom obliku moguće je uz pisani zahtev kupca.

Kupac prilikom javljanja treba da navede svoju adresu e-pošte sa kojom je registrovan kako bismo mogli da identifikujemo korisnički nalog. Korisnik može svoje upite i komentare da pošalje pismeno, poštom ili e-poštom, a Pickbox će poslati pismeni odgovor poštom ili e-poštom u zakonskom roku, računajući od dana prijema upita ili prigovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Pickbox d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke u skladu sa pozitivnim propisima, a naročito prema Zakonu o obaveznim odnosima Republike Hrvatske.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje, molimo da nas kontaktirate preko e-pošte: info@pickbox.tv.

Usluga Pickbox

Da biste postali član usluge Pickbox, morate biti stariji od 18 godina ili biti punoletni u svojoj pokrajini, teritoriji ili državi. Osobe mlađe od 18 godina ili maloletne osobe mogu koristiti uslugu isključivo uz prisustvo roditelja ili staratelja, preko naloga te osobe, i podležu ovim Uslovima korišćenja.

Usluga Pickbox, kao i svi sadržaji koji se gledaju preko naše usluge, služe isključivo za sopstvenu i nekomercijalnu upotrebu. U toku trajanja članstva u Pickboxu dajemo vam ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu dozvolu pristupa usluzi Pickbox i gledanju serija i filmova preko naše usluge koja omogućava gledanje u realnom vremenu (baza za strimovanje isključivo u tu svrhu). Osim prethodno spomenute dozvole, nijedno pravo, kao ni pravo vlasništva ili autorsko pravo, ne prenosi se na vas.

Imate mogućnost gledati serije i filmove preko usluge Pickbox u državama u kojim nudimo svoje usluge i posedujemo autorska prava za kao i serije i filmove. Pickbox će pomoću tehnologije potvrditi vašu geografsku lokaciju.
U okviru jednog korisničkog paketa možete prijaviti više uređaja, a istovremeno možete gledati sadržaje iz ponude na 2 ili 3 (zavisno od kupljenog paketa).
Broj uređaja dostupnih za korišćenje i istovremenom strimovanju se može povremeno menjati prema našoj odluci i bez prethodne najave.

Stalno ažuriramo uslugu Pickbox, a ažuriranje uključuje i izmenu sadržaja ponude filmova i serija. Stalno testiramo različite oblike svoje usluge, uključujući svoju internet-stranicu, korisnička sučelja, nivoe usluga, planove, promotivna obeležja, dostupnost serija i filmova, isporuke i cene. Zadržavamo pravo da vas uključimo ili isključimo iz navedenih testova bez najave.

Zadržavamo pravo da po sopstvenoj odluci i bez prethodne najave vršimo povremene izmene u načinu na koji nudimo i pružamo svoje usluge u svrhu njihovog poboljšanja.

Prihvatate da ćete koristiti uslugu Pickbox, uključujući sva obeležja i funkcionalnosti povezane s njom, u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima, uključujući ograničenja javnog prikazivanja ili druga ograničenja korišćenja usluga i sadržaja.

Prihvatate da nećete arhivirati, skidati (osim kroz keširanja nužna za ličnu upotrebu), reprodukovati, distribuirati, menjati, prikazivati, izvoditi, objavljivati, licencirati, stvarati izvedene radove, nuditi na prodaju ili upotrebu (osim ako vas za to izričito ne ovlašćuju ovi Uslovi korišćenja) sadržaj i informacije sadržane u usluzi Pickbox, ili dobijene od usluge Pickbox ili preko nje, bez izričitog pisanog odobrenja Pickboxa ili njegovih opunomoćenika.

Prihvatate da nećete zaobilaziti, ukloniti, izmeniti, deaktivirati, degradirati ili ometati bilo koju od zaštita sadržaja na servisu Pickbox; koristiti robot, spajder, scraper ili drugo automatsko sredstvo za pristup usluzi Pickbox; dekompajlirati, koristiti obrnuti inženjering ili rastavljati bilo koji softver ili druge proizvode ili procese dostupne preko servisa Pickbox, umetati bilo kakav kôd ili proizvod ili manipulisati sadržajem usluge Pickbox na bilo koji način, koristiti vađenje rude podataka, prikupljanje podataka ili metode izvlačenja.

Saglasni ste da nećete aploudovadati, postavljati, slati e-poštom ili na drugi način slati ili prenositi bilo koji materijal namenjen prekidanju, uništavanju ili ograničavaju funkcionalnosti bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme povezane s uslugom Pickbox, uključujući i kompjuterske viruse ili bilo koji drugi računarski kôd, datoteke ili programe.

Dostupnost serija i filmova za gledanje je promenljiva. Serije i filmova će biti povučeni iz ponude ukoliko firma Pickbox više nema prava na prikazivanje određenog sadržaja, odnosno nakon isteka takozvane licence. Kvalitet prikaza strimovanja serija i filmova može se razlikovati od računara do računara i od uređaja do uređaja, a na njega mogu uticati različiti faktori kao što su vaša geografska lokacija, dostupna propusna moć i/ili brzina vaše internet veze.
Vi ste odgovorni za sve troškove pristupa internetu. Molimo da proverite sa svojim davaocem usluge interneta informacije o mogućim troškovima korišćenja interneta. Pickbox ne daje nikakve izjave ni garancije za kvalitet vašeg iskustva gledanja na ekranu. Vreme koje je potrebno za početak gledanja serija i filmova razlikovaće se zavisno od nizu faktora, uključujući vašu geografsku lokaciju, dostupne propusne moći u to vreme, serijama i filmovima koje ste odabrali i konfiguraciji vašeg uređaja Pickbox, za šta Pickbox d.o.o. ne odgovara.

Pickbox softver za strimovanje je razvio Pickbox ili je napravljen za Pickbox da bi omogućio strimovanje sadržaja sa stranice pickboxnow.com kroz uređaje Pickbox. Ovaj softver se može razlikovati zavisno od vašeg uređaja i medija, a funkcionalnosti se mogu razlikovati i zavisno od samog uređaja.

PRIHVATATE DA ĆETE PRIMATI, BEZ DODATNOG OBAVEŠTENJA ILI UPOZORENJA, AŽURIRANE VERZIJE PICKBOXA I POVEZANIH SOFTVERA OD TREĆE STRANE. AKO NE PRIHVATATE NAVEDENE USLOVE, NE KORISTITE NAŠU USLUGU. NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST NITI NA KOJI DRUGI NAČIN GARANTUJEMO FUNKCIJSKISANJE TIH UREĐAJA, UKLJUČUJUĆI I TRAJNU KOMPATIBILNOST UREĐAJA S NAŠOM USLUGOM.
Upotrebom naše usluge prihvatate da ćete tražiti rešenje za probleme vezane za uređaj i njegovu kompatibilnost s uslugom Pickbox isključivo od subjekta koji je proizveo i/ili vam je prodao uređaj. Ako je vaš uređaj s uslugom Pickbox prodat, izgubljen ili ukraden, molimo da ga deaktivirate. Ako ne uspete da odjavite ili deaktivirate svoj uređaj, naknadni korisnici mogu da pristupe usluzi Pickbox preko vašeg naloga i mogu da pristupe određenim informacijama o vašem nalogu.

Zadržavamo pravo prekida ili ograničenja vašeg korišćenja naših usluga, bez naknade ili obaveštenja, ako ste, ili ako opravdano sumnjamo da jeste, kršili neki od ovih Uslova korišćenja ili nezakonito ili nepravilno koristili uslugu.

Lozinke i pristup nalogu

Član koji je otvorio nalog Pickbox i čija se kartica ili račun teretio za plaćanje ovde se navodi kao vlasnik naloga. Vlasnik naloga ima pristup i kontrolu nad nalogom Pickbox. Vlasnik naloga ostvaruje kontrolu nad nalogom preko lozinke vlasnika naloga i na taj način zadržava isključivu kontrolu. Vlasnik naloga nikome ne sme da otkriva lozinku. Ako vlasnik naloga želi da zabrani drugima da kontaktiraju sa Službom za korisnike Pickbox i potencijalno menjaju kontrolu vlasnika naloga, vlasnik naloga ne sme da otkrije detalje načina plaćanja (npr. poslednje četiri cifre svoje kreditne ili platne kartice) vezane za njegov nalog. Vi ste odgovorni za ažuriranje i održavanje istinitosti i tačnosti informacija koje nam dajete, a koje se odnose na vaš nalog.

Da bismo vam omogućili jednostavniji pristup vašem nalogu i pomogli u upravljanju uslugom Pickbox, Pickbox implementira tehnologiju koja nam omogućava da vas prepoznamo kao vlasnika naloga i damo vam direktan pristup vašem nalogu, bez potrebe za ponovnim upisivanjem lozinke ili drugih identifikatora korisnika kada ponovo posećujete uslugu Pickbox, što uključuje pristup preko uređaja Pickbox ili internet-stranice.

DELEĆI LOZINKU ZA USLUGU PICKBOX ILI DOZVOLJAVAJUĆI DRUGIMA PRISTUP SVOM NALOGU, VLASNIK NALOGA POTVRĐUJE DA PREUZIMA ODGOVORNOST DA SE ČLANOVI DOMAĆINSTVA PONAŠAJU U SKLADU S USLOVIMA KORIŠĆENJA I DA JE VLASNIK NALOGA ODGOVORAN ZA POSTUPKE ČLANOVA DOMAĆINSTVA.

Pristupajte s oprezom svim oblicima komunikacije koji traže podatke o vašoj kreditnoj kartici ili druge podatke o vašem nalogu. Davanje sopstvenih informacija kao deo kao i vrste komunikacije može dovesti do krađe identiteta. Uvek pristupajte osetljivim podacima o nalogu direktno preko internet-stranice Pickboxa, a ne preko hiperlinka u e-pošti ili drugim oblicima elektronske komunikacije, čak i ako deluju službeno. Pickbox zadržava pravo da bilo koji nalog stavi na čekanje u bilo koje vreme sa ili bez obaveštenja članu kako bi zaštitio sebe i svoje partnere od onoga što smatra neovlaštenim aktivnostima. Pickbox nije obavezan da kreditira ili daje popust na članstvo za nalog koji su predstavnici Pickboxa ili Pickboxovi automatizovani procesi stavili na čekanje.

Odricanje od garancije i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se slaže da internet stranicu pickboxnow.com koristi ISKLJUČIVO NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, tako da firma PICKBOX d.o.o. za usluge ne odgovara:
(A) ZA POSLEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNET STRANICE
(B) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DATE PREKO OVE INTERNET STRANICE.

PICKBOX D.O.O. NE ODGOVARA ZA EVENTUALNU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI UPOTREBOM USLUGE PICKBOX.

Firma PICKBOX d.o.o. za usluge može da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kom trenutku. Firma PICKBOX d.o.o. za usluge zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke naloge krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje firma PICKBOX d.o.o. za usluge, prema svojoj diskrecionoj proceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Uslova korišćenja od krajnjeg korisnika.

Na uslove poslovanja i korišćenja stranica Pickbox, i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primenjuju se prvenstveno ovde navedeni Uslovi poslovanja i korišćenja, osim u slučaju ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije. Uslovi poslovanja i korišćenja podležu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) kao i Zakonu o obaveznim odnosima (NN 35/05 , NN 41/08 i 125/11,78/15).

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Na ovaj ugovorni odnos primenjuje se čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača Republike Hrvatske i vredi samo za korisnike iz RH.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi Korisnik mogao da ostvari pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora da obavesti PICKBOX d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora pre isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, telefaksom ili elektronskom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektronske pošte, a može da koristi i priloženi primer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora.

Ako Korisnik raskine ovaj Ugovor jednostrano, PICKBOX d.o.o. će izvršiti povraćaj novca koji je od Korisnika primio bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primljena Korisnikova odluka o jednostranom raskidu ugovora. Povraćaj novca će biti izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu.

Primerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internet strani možete ispuniti i poslati elektronski.

Potvrdu prijema obaveštenja o jednostranom raskidu ugovora dostavićemo vam bez odlaganja elektronskom poštom.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime, prezime i adresa potrošača: ______________________________________________

Prima: PICKBOX d.o.o. za usluge, Radnička put 52, 10000 Zagreb, tel 01/______________,

e-pošta: ____________________, fax ____________________

Ja __________________________________________________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor za pružanje sledeće usluge_______________

naručene/primljene dana_______________.

Potpis potrošača:_______________________________________
(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum: ______________

Veza za preuzimanje obrasca za jednostrani raskid ugovora

U skladu sa čl. 79 st.1. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Korisnika kao i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
Korisnik nema pravo na raskid ugovora i u smislu čl. 79. st.13. Zakona o zaštiti potrošača kada se radi o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Korisnika, kao i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Pokloni i promocije
Zadržavamo pravo da ponudimo poklon-pretplatu koja se može kupiti na našim internet-stranicama. Vaša kartica ili račun biće zadužen za svaku kupljenu poklon-pretplatu. Na našoj internet strani je moguće korišćenje promotivnih kodova. Promotivni kodovi se mogu koristiti samo jednom i ne mogu se zameniti za novac, preprodavati ili kombinovati s drugim ponudama, uključujući probni period. Ako ste promotivni kôd primili preko ponude treće osobe, mogu važiti dodatna ograničenja.

Intelektualno vlasništvo

Ova internet stranica je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija preko ove internet stranice mora biti u skladu s ovim Uslovima korišćenja.

Svi materijali koji se nalaze na internet strani pickboxnow.com su ekskluzivno pravo firme PICKBOX d.o.o. za usluge ili se koriste uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava kao i nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE ILI MENJANJE NA DRUGI NAČIN OVE INTERNET STRANICE BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA FIRME PICKBOX d.o.o. za usluge STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Uslova korišćenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do krivičnog gonjenja protiv izvršioca zbog kršenja autorskih prava, prava žiga ili prava bilo kog drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internet stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom kao i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i čitav sadržaj internet stranice pickboxnow.com, a u skladu sa propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne sme da menja, objavljuje, prenosi, učestvuje u prenosu ili prodaji, stvara derivate, ili na bilo koji način iskorišćava bilo koji sadržaj, u celosti ili delimično. Krajnji korisnik može da preuzima, štampa i čuva materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu sopstvene upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja firme PICKBOX d.o.o. za usluge i nosilaca autorskog prava.

Nadležnost sudova

Sedište firme PICKBOX d.o.o. za usluge je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Za pravne sporove koji mogu nastati kao posledica korišćenja ove internet stranice (osim ako izuzetnim ugovorom nije drukčije navedeno) nadležan je sud u Zagrebu i oni se rešavaju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Upotrebom ove internet stranice krajnji korisnik pristaje na to da je za bilo koji spor ili zahtev proizašao iz ovih Uslova, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, nadležan sud u Zagrebu kao i pravosudni sistem Republike Hrvatske.

Aplikacije
Možete se susresti s aplikacijama treće strane, uključujući, ali bez ograničenja na, internet-stranice, widgete, softvere ili druge softverske alate (u daljem tekstu „Aplikacije“) koje su povezane s uslugom Pickbox. Ove Aplikacije mogu preuzeti podatke vezane za vaš nalog Pickbox i vaše aktivnosti kao i na druge načine prikupiti podatke od vas. Ove Aplikacije vam se pružaju isključivo kao pogodnost i Pickbox nije odgovoran za takve Aplikacije. TAKVE SU APLIKACIJE U VLASNIŠTVU ILI NJIMA UPRAVLJAJU TREĆE STRANE KOJE NISU POVEZANE ILI NISU SPONZORISANE OD PICKBOXA. APLIKACIJE KORISTITE PREMA SOPSTVENOJ ODLUCI I NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

Korišćenje datih informacija
Pickbox zadržava pravo da koristi sve primedbe, informacije, ideje, mišljenja, koncepte ili tehnike, ili bilo koji drugi materijal koji se nalazi u bilo kojoj komunikaciji koju nam uputite, uključujući i odgovore na upitnike ili postove na usluzi Pickbox, uključujući internet stranicu Pickbox i korisnički interfejs, bez ikakve naknade, potvrde ili uplate u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda i stvaranje, izmenu ili poboljšanje usluge Pickbox. Osim toga, pristajete da ne tražite nikakva „moralna prava“ na Povratne informacije do mere koja je u skladu s primenljivim zakonom. Uzmite u obzir da Pickbox ne prihvata netražene materijale ili ideje za serije i filmove i nije odgovoran za sličnosti bilo koga dela sadržaja ili programa na bilo kom mediju s materijalima ili idejama poslanim Pickboxu. Ako nam pošaljete netražene materijale ili ideje, radite to svesni da za to nećete dobiti nikakvu dodatnu naknadu i odričete se svih oblika potraživanja prema Pickboxu i njegovim podružnicama za korišćenje tih materijala i ideja, čak i ako su materijal ili ideja koji se koriste znatno slični materijalu ili ideji koju ste poslali.

Korisnička podrška
Ukoliko vam je potrebna pomoć s korisničkim nalogom, kliknite na FAQ (Često postavljena pitanja). Tamo ćete pronaći odgovore na mnoga često postavljana pitanja i informacije kako direktno kontaktirati sa predstavnikom korisničke podrške. Za sva dodatna pitanja koja niste pronašli u “Čestim pitanjima”, molimo da pošaljete upit na info@pickbox.tv. U slučaju kontradikcije između ovih Uslova korišćenja i informacija koje ste dobili od Korisničke podrške ili s drugih delova naše internet-stranice, prednost imaju ovi Uslovi korišćenja.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
POLITIKA PRIVATNOSTI – POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA PICKBOX

PICKBOX društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička 52, Zagreb (dalje: PICKBOX) se obavezuje na zaštitu vaših ličnih podataka u skladu sa Opštom direktivom o zaštiti podataka EU (GDPR).
PICKBOX prepoznaje važnost zaštite privatnosti, bezbednosti i zaštite podataka za korisnike naših usluga i svih osoba koje dođu u kontakt s nama, zato je naš cilj ponuditi zaštitu za sve naše operacije kao i implementirati dosledne pravilnike i procedure.
Ova izjava o zaštiti privatnosti vas informiše o našim praksama zaštite i mogućnostima izbora načina, prikupljanja i korišćenja podataka o vama. Ova izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na sve internet stranice PICKBOXA, domene, usluge, aplikacije i proizvode kao i na sve naše zaposlene.
Molimo da Politiku privatnosti ‐ Politiku zaštite ličnih podataka PICKBOX (u daljem tekstu Politika privatnosti) povremeno proverite s obzirom na moguće izmene koje će biti prikazane na strani.
Ova Politika privatnosti definiše politiku PICKBOX prema prikupljanju, korišćenju, otkrivanju i prenosu vaših ličnih podataka. Upotrebom, posećivanjem ili pregledanjem PICKBOXA, prihvatate i saglasni ste s našim praksama prema ličnim podacima opisanima u nastavku.

Svrha prikupljanja ličnih podataka
Lične podatke prikupljamo pre svega radi obezbeđivanja pružanja tražene usluge i što efikasnijih odgovora na vaše upite.

Vreme trajanja Politike privatnosti
U trenutku dostavljanja podataka, vi pristajete na kontakt s nama i time nam dajete pravo da obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa naznačenom svrhom. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna.

Prikupljanje ličnih podataka
Podaci koje prikupimo preko platformi kao Google Analytics, Google AdWords, Facebook ili Midas su anonimizovani što znači da ne uparujemo lične podatke sa ostalim parametrima (npr. vaše ime i prezime sa ostalim podacima koji se odnose na korišćenje naših usluga). Drugim rečima, kolačići preko kojih prikupljamo takve podatke ne sadrže podatke po kojima se mogu identifikovati korisnici. U slučaju da su postavke vaše konfiguracije postavljene na način da odbijate prikupljanje nekih podataka – podaci neće biti prikupljeni i spremljeni (na primer. blokiranje kolačića). U slučaju da odaberete takvu opciju, ne garantujemo optimalno korisničko iskustvo.
Zadržavamo pravo da pratimo vašu interakciju s nama i prikupljamo podatke koji se odnose na vas i vaše korišćenje naše usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vašu aktivnost na internetu, korespondenciju, uređaje i podatke o softveru (npr. operativni sistem ili VEB pregledač).
Podaci koje prikupljamo su:
• Ime i prezime, e-poruka adresa i/ili broj telefona – podatke možemo koristiti samo u slučaju da ih navedete sami (npr. putem kontakt forme ili e-poštom)
• Kolačići / cookies / pixels – automatski prikupljamo uopštene podatke kao što su vremena provedena na stranicama, lokacija korisnika, vrsta uređaja. Kolačiće i pixele prikupljamo putem Google Analytics, Google AdWords i/ili platforme Facebook.
Podatke koje prikupimo koristimo za:
• Interno generisanje izveštaja – korisničko iskustvo nam je važno i iz istog razloga konstantno želimo da unapređujemo naše usluge

• Za adaptaciju sadržaja – traženje informacije o lokaciji ili postavki konfiguracije kako bi prilagodili jezik interfejsa i/ili dostupni sadržaj

• Marketinške aktivnosti – prikupljene podatke koristimo u svrhu oglašavanja putem platformi /kanala oglašavanja informatora u elektronskom obliku, Google AdWords, Google AdWords remarketinga, Facebook i Facebook remarketinga.
U slučaju da želite da se vaši podaci izuzmu sa oglašavačke mreže Google ili Facebook, molimo da posetite sopstvene korisničke profile na navedenim platformama i izmenite svoje postavke koje se odnose na oglašavanje, oglašavačke aktivnosti i deljenje sopstvenih podataka.
U slučaju da imate neka pitanja ili hoćete da se vaši podaci izuzmu iz naših baza (u slučaju kada je to moguće) molimo kontaktirajte nas putem e-pošte: info@pickbox.tv

Sadržaj Politike privatnosti
Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Opšte direktive o zaštiti podataka, EC 2019/679. Prikupljene podatke ćemo čuvati na primeren način i osigurati njihovu poverljivost. Prikupljene podatke nećemo prosleđivati trećim licima bez vaše izričite dozvole.
Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od vas da nam pošaljete te podatke da bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je stvarno potrebno za učestvovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
Pickbox vam neće slati neželjenu poštu. Pickbox ne odgovara za slučajnu grešku ili grešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojim se izaziva slučajno kršenje garantovane zaštite vaših podataka, ali garantuje da će greška biti otklonjena, ako je to moguće, što pre.
Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo lične podatke koje prikupimo nikom van PICKBOXA bez vaše dozvole, (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje/omogućavanje usluge). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojim je prodavac po važećem nalogu ovlaštenih državnih organa, u skladu sa zakonom, dužan da dostavi ili dozvoli uvid u lične podatke kupca.
Prodavac prikuplja lične podatke kupca samo u meri u kojoj su nužni za ispunjenje njegove obaveze, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima kao i dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa s kupcima kao i radi provere drugih podataka potrebnih za kupovinu putem interneta.
Kupac ima pravo da zatraži dopunu, ispravku ili izmenu netačnih ličnih podataka. Prodavac redovno daje kupcu mogućnost izbora upotrebe njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s spiskova koji se koriste u marketinške svrhe.

Tajnost podataka
Želimo jasno da naglasimo da prilikom poseta ovim stranicama vaši lični podaci ostaju tajni, osim ako ne želite dobrovoljno da ih otkrijete drugim stranama.
Podaci pokriveni sistemom Politike privatnosti:
Ime i Prezime, Datum rođenja, Adresa stanovanja, E‐pošta, Broj telefona i/ili faksa, Lični identifikacioni broj (LIB), Ostali podaci koje razmenjujete s nama, a želite da ostanu tajni.

Bezbednost podataka
Radi bezbednosti podataka na našim serverima globalne mreže kao i da bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj sistem koristi softver koji prati posete na mreži i prepoznaje neovlašćene pokušaje slanja ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli da izazovu štetu na neki drugi način.
Neovlašteni pokušaji slanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Kontrola
Svaka osoba ima pravo uvida u svoju zbirku ličnih podataka, da zahteva pristup svojim ličnim podacima i menja ih, pravo na popravku, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prenos podataka, i u svakom trenutku sme da otkaže odobrenje za upotrebu ličnih podataka, zahteva promenu podataka ili brisanje iz baze podataka.
To možete da učinite tako što ćete posleti zahtev našem službeniku za zaštitu podataka, pisanim putem ili lično, dolaskom na našu adresu.

Upotreba kolačića (Cookies)
Da bismo olakšali pregledanje naših stranica na internetu, naši serveri globalne mreže mogu da koriste kolačiće. Radi se o veoma malim tekstualnim datotekama koje server postavlja na računar korisnika u svrhu praćenja izbora pojedinih jezičkih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na delove stranica koje zahtevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računar. Pregled naših stranica je moguć je i bez upotrebe kolačića, ako je vaš VEB pregledač tako podešen, ali u tom slučaju neke od funkcionalnosti neće biti u potpunosti dostupne

Poruka elektronskom poštom
Kada nam šaljete elektronsku poštu (e‐poštu) sa ličnim podacima po kojima je moguće identifikovati vas, bilo putem e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahteva.

Spoljne veze
Činimo sve što je u našoj moći da bismo obezbedili da sva preusmerenja s naših internet stranica upućuju na internet stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju i ne možemo uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmerimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili sumnje u vezi s našom Politikom privatnosti, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internet adresom, molimo vas da nam se javite.

Tajnost podataka prilikom plaćanja
CorvusPay obezbeđuje potpunu tajnost podataka sa kartice već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci se prosleđuju šifrovano od VEB pregledača do banke koja je izdala karticu. Naša prodavnica nikada ne dolazi u kontakt sa celovitim podacima o platnoj kartici koja se koristi. Takođe, podaci su nedostupni čak i zaposlenima sistem CorvusPay. Izolovano jezgro samostalno prenosi osetljive podatke i upravlja njima, držeći ih pritom potpuno bezbednim.

Formular za upis platnih podataka osiguran je transportnom šifrom SSL najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci su dodatno zaštićeni šifrovanjem, upotrebom kriptografskog uređaja sertifikovanog prema standardu FIPS 140-2 Level 3. CorvusPay zadovoljava sve zahteve vezane za bezbednost plaćanja na internetu koje propisuju vodeći izdavači kartica, odnosno posluje u skladu sa normom – PCI DSS Level 1 – koja predstavlja najviši bezbednosni standard industrije platnih kartica. Prilikom plaćanja karticama uvrštenim u 3-D Secure program, banka pored validnosti same kartice dodatno potvrđuje i identitet korisnika pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra u banci tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namenjene. Vaši osetljivi podaci su u potpunosti bezbedni, a njihova privatnost je zagarantovana je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla u skladu sa propisanim postupcima za plaćanje preko interneta.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primenjene na našu infrastrukturu obezbeđuju trenutnu pouzdanost CorvusPay sistema. Pored toga, održavanjem stroge kontrole pristupa, redovnim praćenjem bezbednosti i dubinskim proverama za sprečavanje ranjivosti mreže kao i planskim provođenjem odredbi o informacijskoj bezbednosti, trajno održavaju i unapređuju stepen bezbednosti sistema zaštitom podataka na kartici.
Osim CorvusPaya, možete platiti uslugom PayPal čime podležete njihovoj politici zaštite podataka. Više o tome možete pročitati na: https://www.paypal.com/sr/webapps/mpp/ua/useragreement-full
Kontaktirajte nas
Ukoliko imate pitanja vezana uz privatnost, molimo da kontaktirate službenika za zaštitu podataka PICKBOXA:

Ime i prezime predstavnika: Marijana Gredelj
E-pošta: info@pickbox.tv
Adresa: Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb